Ny version av GIT TV - visning

Ny funktionalitet

Visa Webbsida (URL)

Göra möjligt till dynamiskt innehåll från andra källor, t.ex. Dagens rätt från klubbens hemsida.
Genom att skriva in en adress till en specifik sida kan denna nu visas. Tänk på att vissa hemsidor inte passar till tv-visningens area. Det bästa är att hitta sidor som är anpassade, som t ex: leaderboard från Nya GIT Tävling där bilden är i liggande format och ej behöver scrollas.

Visa bildspel

Det går nu att schemalägga ett  bildspel istället för att lägga in enskilda bilder. Tex kan ni markera en hel katalog med bilder på en gång, välja antal sekunder per bild samt ha en tona in - tona ut effekt. Det går även att markera ett urval av bilder i en katalog som då blir ett bildspel på valda bilder. Smidigt snabbt och enkelt.

Förbättringar

Filmer i Windows 10

Videospelaren är ombyggd från FLASH till HTML5 vilket gör att nya datorer med Windows 10 fungerar som det ska. På grund av detta tas nu stödet bort för Windows XP gällande filmvisning.

Vit skärm

Orsaken med vit-skärm var att adressen till RSS flödet inte fungerade. Antingen var det fel adress eller så hade adressen ändrats. Detta ledde till att visningen blev vit och behövde startas om.
Detta är nu åtgärdat i denna nya version.