Ny version av DynaMaster (5.2.8)

Buggar som är åtgärdade:

 • Vid liten skärm kunde vissa delar av menyn försvinna i backoffice, detta är nu anpassat så att det går att nå de delarna bättre (DMG-329, DMG-333).
 • Booking: Ett eventschema som togs bort kunde lämna kvar viss data i databasen efter radering (DM-688).
 • Wysiwyg-editorn i Backoffice kunde försvinna när man exempelvis flyttade runt stycken eller drog in bilder från mediaarkivet, detta ska nu vara åtgärdat (DM-456).
 • Om en sajt haft många utskick så kunde laddningstiden vid klick på ’Utskick’ vara onormalt lång – detta ska nu vara optimerat (DM-316).
 • Booking: Notifieringsmail vid bokning saknade fullständig information om bokningsbara resurser (DM-698).
 • Booking: Laddningstider i booking kunde vara onormalt lång när det fanns många anmälda (DMG-317).
 • Booking: Mottagarlista med dynamiska variabler kunde ibland låsa sig så det ej gick att redigera en mottagare (DM-689).
 • Booking: Export av bokningar med en-sidig export låste sig i Chrome & Safari (DM-691, DM-692).

Ny funktionalitet:

 • Export av prenumerantlista – Det finns nu möjlighet att i backoffice exportera prenumerantlistor till Excel (DMG-322).
 • Listning av nyhetsbrev går nu att sortera fritt efter fälten i tabellen (DMG-242).

Golfspecifika åtgärdade buggar:

 • Booking: Eventlistmallen kunde bara visa nya bookingmallar (DMG-319).
 • Lunchmenyn syntes inte om man inte ställde den måndag-söndag. Detta är nu förbättrat så att start och slut kan vara när som helst på den veckan som gäller (DMG-300).
 • Nyhetsbrev – ändrad färg för länkknapp syntes inte om mailmottagaren hade gmail (DM-665).

Golfspecifik ny funktionalitet

 • Ny Widget: Slide Widget – det finns nu en widget med bildslider som täcker fullbredd av widget-ytan (DMG-315, DMG-305).
 • Det finns nu möjlighet att ha en unik toppbild som standard för nyhetsbrev – istället för Klubb-loggan. Kontakta supporten för att få hjälp med detta (DMG-330).
 • Trippelwidget – för att förbättra användbarheten läggs nu element under varandra istället för att paginering används (DM-697).
 • Det finns nu en möjlighet att ha kundunika brödsmulor, kontakta supporten för att få hjälp med detta (DMG-331).
 • Lunchmenyn är nu förbättrad så man kan bläddra till nästa vecka (DMG-301).
 • Sidfoten är nu anpassad fylla utrymmet bättre (DM-696).
 • Banguide – Det finns nu stöd för att använda LiveCaddie’s banguide i den existerande banguiden (DMG-318)!
 • Trippelwidget – Det finns nu naturligt stöd för att lägga in nyheter i trippelwidgeten.