Varför visas inte produkten i frontend?

Enkel produkt

 1. Logga in till Magentos adminpanel och välj Katalog > Hantera Produkter i menyn.

2. Kontrollera att produkten är aktiverad för den webbplats ni arbetar med genom att klicka på Webbplatser i vänstermenyn. Det ska sitta en markör till i rutorna till vänster om de webbplatser produkten ska finnas på.

3. Välj den butikvy i vilken ni vill att produkten ska visas i rullgardinsmenyn under Välj butiksvy.

4. Kontrollera produktens synlighet och status i vald butiksvy genom att klicka på Allmänt i vänstermenyn. Synlighet ska vara Katalog, Katalog/sök eller Sök för att produkten ska visas i butiksvyn. Status ska vara Aktiverad.

5. Kontrollera produktens lagerstatus genom att klicka på Inventering i vänstermenyn. Värdet i Antal ska vara högre än värdet i Antal för att produktstatus ska bli slut i lager och Lagersaldo ska vara I lager. Produkter med status slut i lager kan visas genom att ställa värdet i System > Konfiguration > Katalog > Inventering > Lageralternativ > Visa produkter som är slut i lager till Ja.

6. Är problemet att produkten inte visas i en kategori så kan det bero på att produkten inte är tillagd i kategorin. Detta kan ni kontrollera genom att klicka på Kategorier i vänsternmenyn. Det ska sitta en markör till i rutorna till vänster om de kategorierna produkten ska visas i. Respektive kategori måste även ha Visningsinställning Endast produkter eller Statiskt block och produkter för att produkter ska visas.

7. Efter att ovanstående har kontrollerats kan man behöva uppdatera cachen och/eller utföra en omindexering.