Hur importerar man produkter i standard Magento2

 

1. Börja med att ladda ner importmallen som finns här:

2. Lägg till produkterna som ni vill importera i importmallen. Se nedanstående tabell för förklarning av de olika importkolumnerna.

sku

Artikelnummer

product_websites

Anger vilka webbsidor produkten skall vara kopplad mot. I fallet med importmallen knyts produkten mot den svenska webbsidan.

product_type

Produkttyp (’simple’, ’configurable’)

url_key

Anger vilken url som produkten är knuten mot.

categories

Anger vilka kategorier som produkten skall ingå i. Om produkten tillhör flera kategorier separerar man dessa med kommatecken.

name

Produktnamn

description

Fullständig produktbeskrivning

short_description

Kort produktbeskrivning

attribute_set_code

Anger vilket attributset som skall användas. Om inget ytterligare attributset är skapat skall ’Default’ användas.

 

Tips: För att veta vilka koder som skall anges under product_websites gör ni på följande sätt:

Gå till Stores -> All Stores

 

Välj sedan villken webbsida ni vill att produkten skall kopplas till.

 

 

Ta innehållet från 'Code' och lägg till i product_websites i mallen. Vid koppling till flera webbsidor, avskilj koderna med kommatecken. T ex (se, uk).

 

3. Om du använder ett annat attributset än Default kan du även lägga till fler attribut i importen. Om du som exempel också vill importera materialet för en produkt, anger du attributets kod i en ny kolumn på rad 1. Fyll sedan i det önskade värdet på produktraderna.

 

4. Logga in som Admin och gå sedan till System->Import

 

5. Välj 'Products' i boxen 'Entity Type'. Gör sedan följande justeringar:

 - Sätt 'Import Behaivor' till 'Add/Update'.

 - Ändra 'Field separator' till ';' (semikolon).

 - Välj er justerade importmall som fil att importera.

 

6. Tryck på knappen ’Check data’ i höger hörn. Om importfilen inte innehåller några fel visas följande sida. Klicka på knappen ’Import data’ för att slutföra importen.

Obs. Vid felmeddelande att kolumner ej kan hittas, ändra 'Field separator' till ',' (komma).

 

7. Produkterna har nu blivit importerade och hittas under Products -> Catalog.