Hur väljer man logo i Magento?

 

I standard Magento CE upp till 1.9.x går det inte att ladda upp logon via Magentos administrationspanel så detta behöver man först göra via FTP eller annat filöverföringsprotokoll.

1. Logga sedan in till Magentos administrationspanel

2. Välj System > Konfiguration > Design > Header i huvudmenyn.

3. Fyll sedan i sökvägen till logon i textrutan till höger om texten Src logobild. Sökvägen ska vara relativ till valt designpaket och tema. Till exempel images/logo.png om man placerat bilden i mappen images i temats rotmapp.

4. Klicka sedan på knappen Spara konfiguration och rensa cachen för att ändringarna ska träda i kraft.