Hur ställer man rättigheter för en användare i Magento?

 

För att tilldela en användare rättigheter i Magento skapar man först en roll som man sedan väljer att användaren ska tillhöra. Följ nedan steg för att skapa en roll med specifika rättigheter.

1. Logga in till Magentos administrationspanel

2. Välj System > Rättigheter > Roller

3. Klicka på knappen med texten Lägg till ny roll.

4. Ange ett namn för rollen som ska skapas i textrutan till höger om texten Rollnamn. Man måste även fylla i sin nuvarande användares lösenord i textrutan till höger om texten Current Admin Password för att tillåtas skapa en ny roll.

5. Klicka sedan på Rollresurser i högermenyn och sätt en markör framför varje resurs som ni vill att rollen ska ha tillgång till samt klicka på knappen Spara konfiguration.

6. När rollen är skapad går det bra att välja denna i samband med att man uppdaterar/skapar en användare.