Hur skapar man en användare i Magento?

 

Varje användare i Magento tilldelas en specifik roll med unika rättigheter. I Magento finns en fördefinierad roll med fulla rättigheter och denna kallas Administratör. Vill ni att användaren ska ha specifika rättigheter skapar ni en ny roll innan ni skapar användaren.

1. Logga in till Magentos administrationspanel.

2. Välj System > Rättigheter > Användare i huvudmenyn.

3. Ange användarens Användarnamn, Förnamn, Efternamn, E-postadress samt Lösenord. Man måste även ange lösenordet för den egna användaren till höger om texten Nuvarande administratörslösenord för att tillåtas skapa en ny användare.

4. I rullgardinsmenyn till höger om texten Detta konto är ska värdet Aktiv väljas.

5. För att tilldela användaren en roll klickar man sedan på Användarens roll i vänstermenyn.

6. Markera den roll ni vill att användaren ska ha samt klicka på knappen med texten Spara användaren.