Hur översätter/ändrar man e-postmallar i Magento?

Konfiguration

 I Magento finns det en rad olika så kallade transaktionsmail som skickas ut i samband med vissa händelser i systemet. Nedan följer en lista på de vanligaste transaktionsmailen samt information om var i Magentos administrationspanel man väljer vilken mall som ska användas för respektive mail.

  • Välkomstmail ny kund (Mall väljs via System > Konfiguration > Kundinställningar > Alternativ för att skapa nytt konto > Förvalt välkomstmail)
  • Bekräfta glömt lösenord (Mall väljs via System > Konfiguration > Kundinställningar > Alternativ för att skapa nytt konto > Mall för e-post för glömda uppgifter)
  • Nytt lösenord (Mall väljs via System > Konfiguration > Kundinställningar > Alternativ för att skapa nytt konto > Remind Email Template)
  • Ny beställning (Mall väljs via System > Konfiguration > Försäljning > Försäljning e-post > Mall för bekräftelse av ny beställning)
  • Notifiering kundaktivering (Mall väljs via System > Konfiguration > Försäljning > Kundinställningar > Kundaktivering > Customer Notification Email Template om modul för kundaktivering är installerad)

Översätt/Ändra

1. För att arbeta med e-postmallarna loggar man först in i Magentos administrationspanel.

2. Välj System > E-postmallar i huvudmenyn.

3. Klicka på knappen med texten Lägg till ny e-postmall

4. I rullgardinslistan till höger om texten Mall väljer man den av Magentos standardmallar den nya mallen ska utgå ifrån och i listan under väljer man vilket Språk mallen ska hämtas på.

5. Man klickar sedan på knappen Ladda mall för att ladda innehållet från mallen.

6. Mallnamn fyller man själv i och det går bra att ändra Mallämne, Mallinnehåll samt Mallstil.

7. E-postmallarna i Magento innehåller som standard flera variabler, vilka automatiskt hämtas ifrån systemet innan mailen skickas. Exempel på sådana variabler är {{store url=""}} vilket är shoppens webbadress, {{config path='trans_email/ident_support/email'}} vilket är shoppen supportmail (System > Konfiguration > Store Email Addresses > Customer SupportSender Email). Det går bra att lägga in Magentovariabler i mallinnehåll genom att klicka på knappen med text Insert Variable följt av ett klick på den variabeln man vill använda.

8. När man är nöjd med ändringarna klickar man på Spara mall.