Hur översätter/ändrar jag texterna som visas i frontend?

CMS-sidor/Statiska block

Texter i Magento kan komma ifrån olika objekt. I vissa fall finns texten i CMS-sidor eller statiska block. Översättningarna gör man i Magentos administrationspanel under CMS > Sidor och CMS > Statiska block. Man klickar på respektive sida eller statiskt block samt Innehåll och översätter/ändrar texten i editorn.

Ifall cachen är påslagen i Magento behöver denna uppdateras efter ändringarna.

Inline Översättning

En del av texten i Magento kommer från så kallade templatefiler som letar efter översättningar i språkfiler. Dessa texter kan översättas via så kallad Inline Översätting.

1. Börja med att stänga av cachen i Magento. Detta görs genom att logga in i Magentos administrationspanel och klicka på System > Cachehantering i huvudmenyn. Markera alla cachetyper, välja Inaktiv i rullgardinslistan till höger om Åtgärd samt klicka på knappen med texten Skicka. Alla cachetyper ska efter detta ha status Inaktiverad.

2. Välj sedan System > Konfiguration > Avancerad > Utvecklare > Begränsningar för utvecklingsklient > Tillåtna IP-adresser (separerade med komma) i huvudmenyn. Fyll där i ert publika IP-nummer (besök http://mittip.se/ om ni är osäker på vilket publikt IP-nummer ni har). Detta medför att man endast ser och kan använda översättningsfunktionerna när man ansluter ifrån angivit IP-nummer.  

3. Fortsättningsvis ändrar ni rullgardinsmenyn till höger om Aktiverad för kunddelen under rubriken Översätt Inline till Ja och klickar på knappen med texten Spara konfiguration.

4. När ovanstående är utfört besöker man frontend i shoppen och navigerar till den text man vill översätta. De texterna som är översättningsbara via Översätt Inline är markerade med en röd ram. För att utföra översättningar håller man muspekaren över den text man vill översätta samt klickar på bokikonen som då visas. Vill man att översättningen endast ska gälla den store view man besöker sätter man en markör i boxen till höger om texten Store View Specific. Den nya översättningen anges i textrutan till höger om texten Custom och sparas genom att man klickar på knappen med texten Submit.

5. När man är klar med översättningarna i frontend återgår man till administrationspanelen och ställer Översätt Inline till Nej och sparar. Sedan aktiverar man cachen genom att markera alla cachetyper, välja Aktiv i rullgardinslistan till höger om Åtgärd samt klickar på knappen med texten Skicka.

 Ifall cachen är påslagen i Magento behöver denna uppdateras efter ändringarna.